Prevederi privind protecția datelor cu caracter personal pentru site-ul deichmann-cariere.ro

 

Ne bucurăm că sunteți interesat de compania noastră, precum și de site-ul nostru de cariere, respectiv portalul de cariere. Ca lider de piață în comerțul cu încălțăminte din Europa protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi.

Tratăm fiecare aplicație online conform prevederilor Regulamentul UE nr. 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecţia datelor” sau „RGPD”) si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (,,Legea 506/2004”).

Prin utilizarea acestui site de cariere furnizați informații și date cu caracter personal către Deichmann SRL (conform punctul 1„Operatorul“). Datele dvs. cu caracter personal sunt utilizate în următoarele scopuri: – inițierea și procesarea cererii dvs.,precum și pentru participarea dumneavoastră la procesul de recrutare prin interviu în vederea stabilirii unei relații de muncă, parcurgerii etapelor anterior angajării și încheierii unui contract de muncă, în conformitate cu Art. 6 alin. 1) litera b) din RGPD și , în baza art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR interes legitim; – în vederea furnizării către dumneavoastră a informațiilor despre posibilele oportunități de angajare pe viitor în cadrul Deichmann, în baza consimțământului acordat de dvs., conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.

Angajații companiei noastre au obligația să păstreze confidențialitatea datelor, precum și persoanele implicate în gestionarea procesului de recrutare care au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal (conform art. 29 RGPD). Transmiterea datelor pe internet are loc cu certificate SSL codificare 256 Bit.

Consimțământ

Pentru a vă putea pune serviciul nostru online de recrutare la dispoziție în vederea transmiterii de informații despre posibilele oportunități de angajare pe viitor în cadrul Deichmann este necesar consimțământul dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel încât datele relevante să poată fi colectate, prelucrate și utilizate în scopul menționat. Consimțământul se acordă prin bifarea în căsuța de selectare (bifați căsuța de selectare) din formularul de aplicare online. În cazul în care nu bifați aceasta căsuță, nu vă vom transmite informații despre posibilele oportunități de angajare pe viitor în cadrul Deichmann. Dorim să vă informăm că, dacă nu veți mai dori ca datele dvs. să fie prelucrate, vă puteți retrage oricând consimțământul acordat, cu efect pentru viitor. Prin transmiterea consimțământului vă dați acordul ca datele dvs. cu caracter personal pe care le furnizați să poată fi vizualizate și de terțe persoane, implicate in procesul de recrutare. Sunteți responsabil pentru conținutul datelor pe care le transmiteți și la care permiteți accesul.

Stocarea aplicațiilor online și a datelor de acces

La accesarea site-ului de cariere de către un utilizator, se stochează informații cu privire la respectiva accesare într-un fișier-protocol pe serverul nostru. Aceste date stocate ale utilizatorului sunt evaluate în formă anonimizată, exclusiv în scopuri statistice. Aceste date nu sunt transmise către terți. Prelucrăm întotdeauna datele cu caracter personal, pe care le puneți la dispoziție pe pagina noastră de cariere, în conformitate cu prevederile RGPD și Legii nr. 506/2004 actualizată, cu completările și modificările ulterioare. În cazul în care veți fi angajat, datele dumneavoastră vor fi stocate și prelucrate în calitatea dvs. de angajat, conform legislației aplicabile în vigoare. În cazul respingerii aplicației sau refuzului dumneavoastră cu privire la oferta de angajare, în condițiile în care nu vă exprimați consimțământul cu privire la participarea la procese de recrutare viitoare și, implicit, pentru stocarea datelor dumneavoastra pe o perioada de 12 luni, datele pe care le-ați pus la dispoziție vor fi stocate pe o perioada de 7 luni de la respingerea aplicației sau refuzului dvs. După expirarea acestei perioade, datele dvs. personale vor fi șterge conform prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care decideți altfel.

 

Utilizarea instrumentului Google Analytics

Acest website folosește serviciul „Google Analytics”, furnizat de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA), pentru a analiza utilizarea website-ului de către utilizatori. Serviciul folosește ,,cookies” – fișiere text care sunt stocate pe dispozitivul dvs. Informațiile colectate prin aceste fișiere cookies sunt trimise de regulă la un server Google în SUA și stocate acolo.

In cadrul serviciului  Google Analytics am activat funcția de anonimizare a adresei IP. Datorita activării acestei funcții, locația utilizatorului nu mai este exacta, informația disponibila fiind doar aceea ca website-ul este accesat dintr-un stat membru al Uniunii Europene și al Spațiului Economic European. Totodată, deși se măsoară vizitele unui utilizator pe website și interacțiunea cu acesta,  elementele personale ale adresei IP sunt eliminate.

Aveți opțiunea de a împiedica stocarea de cookies pe dispozitivul dvs., efectuând setările corespunzătoare în browser-ul dumneavoastră. Nu există nici o garanție că puteți accesa toate funcțiile acestui website fără restricții în cazul în care browser-ul dumneavoastră nu acceptă nici un cookie.

În continuare puteți împiedica printr-un plugin de browser ca informațiile colectate prin cookie-uri (inclusiv adresa dumneavoastră IP) să fie trimise către Google Inc. și să fie folosite de către Google Inc. Link-ul următor vă va duce la plugin-ul corespunzător: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Aici găsiți și alte informații cu privire la utilizarea datelor de către Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 

 

Facebook

Pe aceste pagini de internet se utilizează plug-ins ale rețelei sociale facebook.com, care sunt activate de Facebook Inc., cu adresa 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”).

Când accesați paginile noastre de internet prevăzute cu astfel de plug-ins, se stabilește o conexiune cu serverele Facebook și, în acest fel, plug-in-ul apare pe pagina de internet prin comunicarea la browser-ul dvs. Prin acest lucru se transmite serverului  Facebook care sunt paginile noastre de internet pe care Dvs. le-ați vizitat. Dacă în acel moment sunteți conectat ca membru Facebook, atunci Facebook va aloca această informație contului Dvs. personal de utilizator Facebook. La utilizarea funcțiilor plug-in (de ex. click pe butonul ,,Îmi place”, lansarea unui comentariu), aceste informații vor fi și ele alocate contului Dvs. de Facebook. Dacă nu doriți ca Facebook să colecteze date referitoare la accesul Dvs.  pe paginile noastre de internet, trebuie ca, înainte de a vizita paginile noastre, să vă deconectați de la Facebook.

Noi nu avem nicio influență asupra volumului de date pe care Facebook le colectează cu ajutorul acestui plug-in și, prin urmare, informațiile pe care le putem furniza în acest sens sunt limitate.  Informații detaliate privind colectarea și utilizarea datelor prin Facebook, informații privind drepturile Dvs. în această chestiune, despre posibilitățile de protejare a sferei Dvs. private – găsiți în Instrucțiunile de protejare a datelor emise de Facebook, la adresa www.facebook.com/about/privacy/

La utilizarea Facebook se transmit datele tehnice necesare ale utilizatorului către Facebook.  Toate activitățile pe care un utilizator le are pe platforma Facebook sunt vizibile și trasabile pentru Facebook.

Retragerea aplicației

Va puteți retrage oricând aplicația online, printr-un e-mail cu titlul Retragere aplicație online, la adresa hr-dro@deichmann.com. În acest caz, nu vom mai continua să prelucram datele dvs., ci le vom șterge conform prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal, astfel încât să nu mai poată fi restaurate.

Utilizare de Cookie-uri

Noi folosim așa numitele cookie-uri de sesiune, pentru a asigură vizitatorilor o experiență plăcută de navigare, dar şi pentru a permite utilizarea anumitor funcțiuni. Un ,,cookie” este un fișier text de mici dimensiuni care va fi stocat pe computerul sau echipamentul dvs. odată cu vizitarea site-ului. Acest cookie este șters după terminarea ședinței browser-ului, deci după închiderea browser-ului. Vă puteți seta browser-ul astfel încât să fiți informat cu privire la înregistrarea de Cookie-uri și să decideți în mod individual cu privire la acceptarea acestora sau să excludeți acceptarea de Cookie-uri. În cazul neacceptării de Cookie-uri funcționalitatea site-ului nostru de aplicații online poate fi limitată.

Securitatea datelor

Datele dvs. personale transmise pe internet sunt criptate (codificări SSL 256 bit). Am luat măsuri tehnice și organizatorice de siguranță, adecvate, pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, sau divulgării neautorizată, în mod accidental sau ilegal, a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod si pentru a preveni accesul neautorizat la acestea. Va recomandăm să păstrați confidențialitate datelor dvs. de acces și să închideți fereastra browser-ului după ce încheiați comunicarea cu noi, în special in cazul în care la computerul dvs. au acces și terțe persoane.

 

Răspunderea pentru conținut

Este interzisă încărcarea/transmiterea unor materiale cu conținut indecent sau care contravin  bunelor moravuri, în special conținuturi pornografice, politice și/sau religioase, prin urmare astfel de materiale nu vor fi postate. Deichmann nu își asumă responsabilitatea pentru încălcarea acestor reguli de către utilizatorii acestui site.

Publicitate

Deichmann nu este responsabil pentru reclame sau mesaje nesolicitate transmise prin email (așa numitele Spam-Mails).

Dreptul la informare cu privire la datele cu caracter personal

Potrivit art. 12-22 din GDPR aveți dreptul la informare și acces cu privire la  datele dvs. cu caracter personal, precum și dreptul la rectificarea datelor, dreptul de de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate.

Diverse

Aceste prevederi reprezintă acordul între dvs. și noi cu privire la procesul de depunere a cererii pentru recrutare. Se aplică și termenii generali pentru utilizarea website-ului Deichmann. Puteți găsi informațiile privind protecția datelor cu caracter personal în josul fiecărei paginii web Deichmann, la secțiunea Protecția datelor. În plus, vă rugăm să luați la cunoștință următoarele informații conform cu Art. 13 din GDPR:

 1. Operator de date cu caracter personal: DEICHMANN SRL, cu sediul în Sos. București-Ploiești, nr. 73-81, Clădirea 2, Et.4, Sector 1, București 013685
 2. Date de contact ale responsabilului cu Protecția Datelor: adresa de la punct 1 mai sus, E-Mail: privacy-dro@deichmann.com
 3. Prin completarea aplicației vă informăm că vom colecta, după caz, următoarele informații și date cu caracter personal ale dumneavoastră: titlu, prenume, nume, data nașterii, adresa, e-mail, număr de telefon, naționalitate, eventuale așteptări salariale, precum și alte informații relevante cu privire la persoana dvs. transmise prin documentele de aplicare atașate;
 4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal: selecția și gestionarea aplicațiilor, precum și eventuala desfășurare a interviurilor de angajare.
 5. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră:- în vederea realizării procesului de recrutare și parcurgerii etapelor anterior angajării, a încheierii contractului de muncă, în conformitate cu Articolul 6 alineatul 1) litera b) din Regulamentul General UE privind protecția datelor; – în vederea furnizării către dumneavoastră a informațiilor despre posibilele oportunități de angajare în cadru Deichmann, în baza consimțământului dumneavoastră prealabil exprimat în baza art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR; – pentru a ne îndeplini obligațiile legale, cum ar fi plata deconturilor relevante dacă va fi cazul, raportarea către autoritățile fiscale relevante și tinerea unor evidente contabile, în baza art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR – executarea unei obligații legale, (d) pe baza intereselor noastre legitime de a vă recruta în calitate de candidat și /sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fata unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicata Societatea, în baza art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR – apărarea drepturilor și intereselor operatorului.
 6. Durata stocării datelor cu caracter personal, respectiv criteriile pentru stabilirea acesteia: În scopul recrutării, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe perioada în care se realizează procesul de recrutare iar ulterior după cum urmează: a) In cazul acceptării ofertei  si angajării, datele dumneavoastră vor fi stocate și prelucrate în calitatea dvs. de angajat, conform legislației aplicabile în vigoare, b) În cazul respingerii aplicației sau refuzului dumneavoastră cu privire la oferta de angajare, datele pe care le-ați pus la dispoziție vor fi stocate pe o perioada de 7 luni de la respingerea aplicației sau refuzului dvs. , c) în cazul în care vă exprimați consimțământul cu privire la participarea la procese de recrutare viitoare și, implicit, pentru stocarea datelor dumneavoastră – pe o perioada de 12 luni de la primirea datelor solicitantului.
 7. Aveți dreptul la informare din partea operatorului de date cu caracter personal precum și dreptul la rectificarea datelor, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea datelor, dreptul de a vă opune prelucrării. Vă rugăm sa adresați astfel de solicitări responsabilului cu protecția datelor mentionat la punctul 2.
 8. În cazul în care prelucrarea datelor se bazează numai pe art. 6 alin. 1 a) RGPD, respectiv v-ați dat consimtământul pentru prelucrarea datelor, aveți dreptul să vă retrageti consimțământul în orice moment, însă fără a afecta legalitatea prelucrării datelor efectuate în baza consimțământului până la momentul revocării.
 9. De asemenea, orice persoana vizată are dreptul de a se adresa autorității de supraveghere competentă (în România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu datele de contact, tel. +40.318.059.211, anspdcp@dataprotection.ro).
 10. În cazul în care doriți să aplicați la un post vacant din cadrul companiei, este necesar să furnizați datele dumneavoastră personale (art. 6 alin. 1 b) RGPD) și să puneți la dispoziția persoanei responsabile (vezi punctul 1) datele cu caracter personal mentionate la punctul 3. În cazul în care nu puteți sau nu doriți să furniza aceste date, nu vă putem prelucra aplicația pentru postul vacant.
 11. In ceea ce privește evaluarea datelor dvs. cu caracter personal, nu are loc niciun proces decizional automat.

Versiune Martie 2020